Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 6 osób.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:
arch. Szczepan Wroński – Sędzia Konkursowy OW SARP

Sędzia referent:
arch. krajobrazu Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OW SARP

Członkowie:
arch. Marcin Wawiernia – Sędzia ze strony Organizatora, Design & Concept Manager

Maciej Wydrzyński – Sędzia ze strony Organizatora, Szef Projektu

Tomasz Marczewski – Sędzia ze strony Organizatora, Senior Project Manager

Aleksandra Dubrawska – Sędzia ze strony Organizatora, Dyrektor/Lider ds. zarządzania nieruchomościami

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
arch. Piotr Woliński – OW SARP