Harmonogram

ETAP I KONKUSU
3.1.Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej.
17.11.2020r.
3.2.Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie.do dnia 14.12.2020r. do godziny 15.00
3.3.Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej.
do dnia 21.12.2020r.
3.4.Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej: www.konkurs-park-wilanow.sarp.warszawa.pl
do dnia 04.01.2021r.
3.5.Termin składania Zgłoszeń do Etapu II Konkursu w siedzibie OW SARP: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00) oraz mailowo na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-park-wilanow@sarp.warszawa.pl
do dnia 11.01.2021r. do godziny 15.00
3.6.Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu oraz Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu.
do dnia 22.01.2021r.
ETAP II KONKURSU
3.7.Składanie pytań przez Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II.
do dnia 05.02.2021r. do godziny 15.00
3.8.Rozsyłanie odpowiedzi na pytania.
do dnia 11.02.2021r.
3.9.Spotkania warsztatowe Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego. Spotkania warsztatowe będą odbywać się w Warszawie. Miejsce oraz godzina spotkań warsztatowych z Uczestnikami zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu i podane do wiadomości minimum dwa tygodnie przed terminem warsztatów.
w dniach: 22.02.2021r. oraz 23.02.2021r.
3.10.Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach.
do dnia 01.03.2021r.
3.11.Składanie pytań przez Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II.
do dnia 19.03.2021r. do godziny 15.00
3.12.Rozsyłanie odpowiedzi na pytania.
do dnia 26.03.2021r.
3.13.Termin składania Prac Konkursowych w siedzibie OW SARP: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00) oraz mailowo na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-park-wilanow@sarp.warszawa.pl
do dnia 16.04.2021r. do godziny 15.00
3.14.Prezentacja przez Uczestników Konkursu Prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego. Prezentacja Prac Konkursowych będzie odbywać się w Warszawie. Miejsce oraz godzina prezentacji Prac Konkursowych przez każdego z Uczestników zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości minimum dwa tygodnie przed terminem prezentacji.
w dniu 21.04.2021r.
3.15.Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie Nagród. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.
w dniu 28.04.2021r.
3.16.Ewentualna wystawa pokonkursowa.do dnia 28.04.2021r. do dnia 10.05.2021r.
3.17.Ewentualna dyskusja pokonkursowa.w dniu 07.05.2021r.