Nagrody i wynagrodzenia

NAGRODY

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

I NAGRODA

– Nagroda pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto
– Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia

II NAGRODA

– Nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł brutto

III NAGRODA

– Nagroda pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

WYNAGRODZENIA

Organizator Konkursu zaprosi do Etapu II Konkursu od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, których przesłane Zgłoszenia (a w szczególności wstępne szkice wraz z opisem ideowym) zostaną uznane przez Sąd Konkursowy za najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Organizatora i istotnym wymogom wytycznych wynikających z niniejszego Regulaminu.

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał Pracę Konkursową, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył Pracę Konkursową, zostanie wypłacone Wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł brutto. Wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami